Advocatuur


Optredend als domeindeskundige voor de advocatuur, stellen we onze kennis ter beschikking om elk geschil ten gronde te onderzoeken en de vragen te beantwoorden.
Als raadgevend expert bepalen we op het gebied van de zonne-energie de effectief geleden schade en bijhorende schadebegroting.