Met een jarenlange ervaring in de hernieuwbare energie is OLIVA TECHNICS uitgegroeid tot een gerenommeerd expertise- en studiebureau in de zonne-energie sector.

OLIVA TECHNICS beschikt over de nodige kwaliteitscertificaten en opleidingen om alle aangeboden diensten veilig uit te voeren en om de gedane vaststellingen als expert te staven.

Ons dienstenpakket is voornamelijk gericht naar rechtbanken, advocatuur en optredend als domeindeskundige voor collega experten of verzekeringsmaatschappijen.

Verder maken eigenaars of beheerders van zonne-installaties, elektrotechnische installatiebedrijven en bedrijven dat onderhoudscontracten aanbieden, ook gebruik van onze diensten.

Onze diensten behelzen; onafhankelijk deskundig onderzoek, complex probleem analyse, technische controles, thermografisch (infrarood) onderzoek en audits van zonne-installaties. Hierbij controleren wij de installatie op verschillende punten en voeren wij metingen uit die meteen de toestand van de installatie weergeven. Wenst u een meer gedetailleerde oplijsting van onze controles die we kunnen uitvoeren, gelieve hier verder te gaan…

Hieronder een uitgebreid overzicht van onze diensten met meer uitleg:

Uitvoerige visuele en technische controle van de zonne-installatie

Controle van de zonnepanelen, omvormer, bekabeling, montagesysteem op het dak en elektrische installatie en aansluiting op het elektriciteitsnet. Met onze verworven kennis gaan we na of het geheel voldoet aan de bouwvoorschriften.


Het “in kaart brengen” van de installatie

Opmaken van een inplantingsplan van de geïnstalleerde zonnepanelen, opstellen van een ééndraadschema, omvormerconfiguratie, opnemen van de serienummers zonnepanelen, etc.


Uitmeting zonnepanelen met instraling zon, paneel - en omgevingstemperatuur als referentie

Het meten van de openlusspanningen, kortsluitstromen en isolatieweerstanden van de strings volgens norm IEC/EN 62446.
Het meten van de stroom / spanning curve (IV curve) volgens norm IEC/EN60891. Dit is een controle waarbij we het zonnepaneel controleren als het nog voldoet aan zijn elektrische eigenschappen zoals opgegeven door de fabrikant.


Uitmeting van de strings met instraling zon, paneel - en omgevingstemperatuur als referentie

Het meten van de openlusspanningen, kortsluitstromen en isolatieweerstanden van de strings volgens norm IEC/EN 62446
Het meten van de stroom / spanning curve (IV curve) van de strings volgens norm IEC/EN60891.


Thermografische controle (infrarood controle) van de zonne-installatie

Infrarood of thermografische controle van de zonnepanelen, omvormer, bekabeling, elektrische installatie en aansluiting op het elektriciteitsnet. Wij zijn gecertificeerd om nauwkeurige thermografische beelden te nemen, te analyseren en rapporteren.Meting systeemrendement, dit vanaf de zonnepanelen tot aan de aansluiting op het net (AC)

Een ogenblikkelijke controle van werkelijke prestaties van de zonne-installatie versus theoretische en dit voor installaties met een AC vermogen van 1kW tot 650kW per omvormer!Schaduwanalyse

Controle van de omliggende obstakels dat schaduw kunnen veroorzaken doorheen het jaar. Indien we probleemzones vaststellen, zullen we een nauwkeurige analyse uitvoerenNauwkeurige opbrengstscontrole van de zonne-installatie sinds indienststelling

Controle of uw installatie zijn minimum te behalen opbrengst heeft gehaald. Zoniet, dan voeren wij onderzoek naar de oorzaak.Configuratiecontrole van de zonne-installatie

Controle of uw installatie elektrisch correct is geconfigureerd en geïnstalleerd.Analyse van elektriciteitsnetwerk (aansluiting zonne-installatie op openbaar elektrisch net)

Controle van het elektriciteitsnetwerk op abnormaliteiten. We registreren en analyseren de spanningen, stromen, harmonische spanningen en stromen (tot 49ste), onbalans, etc of ze nog in de limieten liggen zoals opgelegd door norm EN50160.Identificatie van PID (Potential Induced Degradation) bij zonne-installaties

PID of Potential Induced Degradation is een fenomeen dat bij elk type zonnepaneel kan voorkomen. De hoog rendement zonnepanelen die niet correct geaard zijn hebben hiervan het meeste last, maar ook andere zonne-installaties vertonen opbrengstverliezen ten gevolge van PID.

Dit alles wordt vervolgens vastgelegd in een gedetailleerd rapport dat wij samen met u zullen overlopen en u verder in zullen begeleiden indien gewenst.

Heeft u advies nodig, een vraag? Raadpleeg ons vrijblijvend!