Simulaties


Door middel van computersimulaties worden nieuwe installaties optimaal gedimensioneerd of worden bestaande installaties geoptimaliseerd.

Het aantal panelen, de omvormers en bijhorende materialen worden via een kosten-baten in kaart gebracht om toekomstige rendementen te bepalen.