Thermografische controle


Zonnepanelen kunnen tijdens hun werking erg warm worden en oppervlaktetemperaturen tot 70-80 °C zijn geen uitzondering. Indien er zich op een paneel beschadigde of defecte cellen bevinden, kan de temperatuur plaatselijk veel hoger oplopen, met als gevolg een sterk verhoogde kans op brand!
Met een infrarood camera kan dit eenvoudig en snel worden vastgesteld.
Ook slechte contacten aan omvormers en netontkoppelborden worden zo preventief opgespoord.